Farsangi kiemelt időszakra vonatkozó fontos információk:

- Kölcsönözni és/vagy foglalni csak személyesen tud (online nem lehet és nem is tekintjük érvényes foglalásnak)

- Telefonos/e-mailes érdeklődés nem egyenlő a foglalással

- Hétvégékre csütörtök délután, de inkább pénteken vagy szombaton adjuk ki a jelmezeket

- Aki későbbi időpontra szeretne foglalni, annak azt javasoljuk, hogy kedd -szerda-csütörtök jöjjön, mert akkor már viszzaérkeznek a ruhák és még nem viszik el őket

- A kölcsönzést/vásárlást lehet kártyával is fizetni, de a kölcsönzésre vonatkozó kauciót csak készpénzben lehet kifizetni

- A webshop-ban található termékeket nem tudjuk garantálni, hogy mindig készleten vannak, mert a megnövekedett forgalom miatt óráról-órára változik a készlet és mivel nagyon sok terméket külföldről szerzünk be, így azt nem tudjuk azonnal pótolni

Köszönjük megértésüket és várjuk Önöket nagy szeretettel üzletünkben!

 

 

1. Bemutatkozás

2. Jelmezkölcsönzésre vonatkozó információk

3. Webshoppon keresztül történő vásárlásra vonatkozó információk

4. Bridesmaid and more Szalonra vonatkozó általános információk


1. Bemutatkozás

A Forgatag Művészeti és Rendezvényszervező Kft-t 2004-ben alapítottuk. Fő tevékenységünk a művészeti produkciók létrehozása, koreográfiák készítése, színpadi műsorok rendezése...

Ezen tevékenységek mellett 2012-ben átvettük, majd megvettük a Forgatag Jelmezkölcsönzőt, ahol a klasszikus jelmezek mellé egyre több minőségi színházi jelmezt, kelléket vásároltunk.

A 400 nm-es üzletünkben a beöltözni vágyó vendégeink mellett, nagy számban szolgálunk ki televíziós produkciókat, show műsorokat, rendezvényeket…Kiemelkedő erősségünk, hogy különféle témájú, stílusú jelmezeket tudunk biztosítani akár több száz fő részére is.

Jelmezkölcsönzőnk mellé 2015-ben megnyitottuk a Gyöngyfény Szalont, ahol diákoknak kínálunk szalagavató bálra keringőruhát, frakkot és egyéb táncruhát.

Csoportos ruhákat a jelmezkölcsönzőből is tud bérelni. Pl. palotás, bajor, disco, spanyol, kánkán, menüett, frakk, görög, charleston, western, magyaros stb.

Bővebb információt itt talál: www.szalagavatoruhaszalon.hu

2018 év elején megálmodtuk, majd áprilisban megvalósítottuk a Bridesmaid and more Szalont, ahol az esküvő női szereplőinek kínálunk bérlésre, eladásra menyasszonyi, menyecske, koszorúslány és alkalmi ruhákat.

Bővebb információt itt találsz: www.bridesmaidandmore.hu

2018 szeptemberében elindítottuk webshop szolgáltatásunkat, ami Magyarországon a legnagyobb jelmez, kellék és egyéb ruha kínálatát nyújtja.

http://www.forgatagjelmez.hu/eladok

Honlapunkon jó böngészést, webshoppunkban jó vásárlást kívánunk!

Mindenkit várunk szeretettel személyesen is az üzleteinkben.

FORGATAG CÉGCSOPORT


2. Jelmezkölcsönzésre vonatkozó információk

Általánosságban:

Üzletünkben tud kölcsönözni és vásárolni is. Jelmezkölcsönzés esetében a ruha mellé bizonyos kiegészítőket bérelni is tud, de akad több olyan kiegészítő, amit csak megvásárolni lehet. A honlapon a vásárlásos termékek, jelmezek, kiegészítők a webshop menü pontban vannak feltüntetve. Ezeket megveheti a webshop-on keresztül vagy személyesen az üzletben.

Friss: 2019 június elejétől a csomagoláshoz lebomló anyagból készült szatyrokat biztosítunk 50 Ft-ért vagy saját varott táskát tudunk adni, aminek letéti díja van, ami 500 Ft. Ez az összeg visszajár, ha visszakapjuk a táskánkat.

Köszönjük a megértést és az együttműködést.

Általános Üzleti feltételek a kölcsönzésre vonatkozólag:

A jelen általános szerződési feltételek

Forgatag Művészeti és Rendszervező Kft

székhely: 2113 Erdőkertes Mikszáth Kálmán u.27.

adószám: 13263128-2-13

cégjegyzék szám: 01-09-726423

Üzlet címe:

1146 Budapest Dózsa György út 19.

továbbiakban, mint Bérbeadó és Bérbevevő (utóbbi a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött bérleti szerződésre vonatkoznak.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződés esetleges módosításaira is. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlésre kínált termékek a www.forgatagjelmez.hu oldalon, továbbiakban (honlapon) kódszámmal vannak ellátva, vagy ennek hiányában a termék megnevezése van feltüntetve. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált jelmez, valamint az ahhoz tartozó tartozékok hiánytalanul átadásra kerülnek, Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződésben feltüntetett tartozékok mindegyikét hiánytalanul, a Szerződésben feltüntetett esetleges hibákkal együttesen átvette.


A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább a 16. életévét betöltött Bérlő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) az irányadó. A 16. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

A Szerződés tárgyait jelmezek, valamint kiegészítők képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérlemények”). A Bérlő elfogadja, hogy Bérleményeket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében lehet bérelni. A Felek rögzítik, hogy a Felek a Szerződésben a Bérlemények nevét és egyéb azonosításra szolgáló adatait tünteti fel. Bérlő minden esetben személyes megtekintéssel az adott jelmeznek és annak tartozékainak állapotáról meggyőződik, a Szerződés aláírásával azokat kielégítőnek fogadja el.

A Bérlő a Bérleményekre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a Szerződés a Szerződő felek általi aláírásának napján készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg a Forgatag Kft-nek.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összege a Forgatag Kft. a honlapon megadott bérlési ár fele vagy az az összeg, amit a Bérlő és Bérbeadó együttesen megállapítottak. Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre nincs lehetőség.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le. Ezen két jogcselekmény nem egyidejű bekövetkeztetésére nincs lehetőség.

A Bérlő a Szerződést a jelen pontban foglaltak szerint jogosult felmondani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa fizetett Foglaló összegét felmondás esetén elveszíti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban található rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Szerződést nem mondja fel és/vagy a Bérleményeket határidőben nem veszi át. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés felmondására vis maiornak tekinthető ok miatt kerül sor.

Abban az esetben, ha a Bérbeadó mondja fel a szerződést, úgy első lépésként felajánl egy másik terméket a Bérlőnek, ha az eredeti és a felajánlott termék ára között különbség van, akkor annak megfizetésére nem kötelezi a Bérbeadó a Bérlőt. A felajánlott terméket a Bérlő nem köteles elfogadni, ebben az esetben Bérbeadó visszafizeti a Foglaló összegét és megszünteti a bérleti jogviszonyt.

A Felek megállapodnak, hogy ha bármelyik fél Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt egymás felé haladéktalanul kötelesek jelezni személyesen vagy e-mailben, vagy írásban postai úton. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Forgatag Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

A Felek a Szerződést személyesen vagy írásban tudják felmondani a Szerződésen szereplő elérhetőségeken keresztüli megkereséssel.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Forgatag Kft. minden Bérlemények esetén óvadékot (a továbbiakban: ”Kaució”) kér. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kaució összege a honlapon feltüntetésre kerül, valamint a bérleti jogviszony létrejötte előtte szóban is tájékoztatva lett annak összegéről. A kaució összege a bérleti szerződésen fel van tüntetve.

Kaució összege általánosítva:

Gyermek jelmezeknél: 5000 Ft-10.000 Ft/db

Felnőtt jelmezeknél: 10.000 Ft-20.000 Ft/db

Csizma és egyéb lábbeli: 20.000 Ft/pár

Több termék bérlése esetén, a kaució összege egyedileg van kialakítva.

Ha a Bérlő a Bérleményeket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi az Üzletbe, a Forgatag  Kft. a Kaució összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérleményekben a rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező kopást, apró sérülést meghaladó kár keletkezett, a Forgatag Kft. jogosult a kár összegét a Kaució összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja a Kaució összegét, köteles a különbözetet a Forgatag Kft-nek megfizetni. Bérlő a Kaucióból történő kárrendezésről a mindenkori hatályos rendeletek szerint számlát vagy nyugtát kap.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket csak személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja segítségével veheti át az Üzletben. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérlemények átadás-átvételét, illetve a Bérlemények állapotát a Bérlemények Bérlőnek történő átadásakor készült Szerződésben rögzítik.  A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményre vonatkozó reklamációra a szerződés megkötése után nincs lehetősége. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a Bérleményeket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.


A Bérlő tudomásul veszi, hogy egy bérlési időszak egy hétvégére szól vagy 2-3 napra vagy a szerződés létrejötte előtt személyesen megegyezett időtartamra szól.

A Felek rögzítik, hogy a Bérleményeket bárki visszaviheti az Üzletbe, viszont amennyiben nem a Szerződő fél hozza vissza a terméket, úgy a Termék átvétele során a Terméket visszahozó félnek kerül visszafizetésére a kaució összege.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérleményenként a késedelmi napokkal és a Bérlemények bérleti díjával részarányos összegű késedelmi díjat köteles fizetni a Forgatag Kft-nek.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást nem végezhet. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a kár összegét a Forgatag Kft-nek az Üzletben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Forgatag Kft. a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés felek általi aláírását követően a Forgatag Kft. nem felel semmilyen, a Bérlemények által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Forgatag Jelmezkölcsönző általános üzletszabályzata (az eladótérben is megtekinthető)

Forgatag Jelmezkölcsönző, továbbiakban „Üzlet” általános szabályzata:

Nyitva tartás:

Szeptemeber1 – március 15 között

H-P 09.00-18.00

SZ 09.00-13.00

Vasárnap: Zárva

Március 15-Szeptember 1 között

H-P 09.00-17.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

Vendégtér meghatározása:

A kölcsönözni vagy vásárolni szándékozó vendégek az Üzletben csak a kijelölt helyen tartózkodhatnak. A kijelölt hely pultokkal, függönnyel elhatárol rész (eladótér, próbafülkék). Ezen kívül eső terület személyzeti rész, ahova a vendégek csak engedéllyel léphetnek.

Az Üzlet nem rendelkezik nyilvános mosdóval, viszont rendelkezik személyzeti helyiségekkel, amit a vendégek nem használhatnak. Ez alól kivételt képez, ha erre az Üzlet személyzete engedélyt ad.

Az Üzletben kamera és riasztó rendszer működik.

Vásárlók könyve:

 

Az Üzlet előterében jól látható helyen van a vásárlók könyve elhelyezve. Azt a vendég kérésére a személyzet köteles a rendelkezésére bocsátani.

 

Fogyasztóvédelem: Budapest XIV. kerületi Járás

Járás vezetője: Dr. Molnár Csaba JózsefCím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.Telefonszám: +36 1 896 5762Fax: +36 1 237 4829E-mail: titkarsag@14kh.bfkh.gov.hu

 

Kölcsönzés, vásárlás menete:

A kölcsönözni vagy vásárolni kívánt jelmezeket, kiegészítőket továbbiakban „Termék”-et megtekintheti a www.forgatagjelmez.hu honlapon, vagy az eladótérben kihelyezett állványokon vagy kérheti az eladótól.

A kölcsönözni kívánt terméket feltudja próbálni a próbafülkében,ahova egyszerre 3 – 5 termék vihető be. Amennyiben ennél többet szeretne felpróbálni, úgy azt is megteheti, de akkor (kiemelt időszakban: október-március között), el kell hagynia próbafülkét, vissza kell adni a nem választott terméket az eladónak és újra kell kérni az újonnan kiválasztott termékeket.

 

Az eladásra kínált termékeket kibontani, próbálni a vásárlást megelőzően nem lehet.

 

Fizetés módja:

Vásárláskor vagy kölcsönzéskor lehet fizetni készpénzzel vagy bankkártyával.

Kaució összegét készpénzben kérjük fizetni, hogy azt a szerződés megszüntetésekor ugyanúgy készpénzben visszaadhassuk.

 

Vásárlás:

Eladásra kínált termékek vásárlásakor készpénzes blokkot adunk a termék árának összegéről.

Áfás számla igénylését kérjük előre jelezni, mert utólag nem áll módunkban számlát kiállítani.

 

Foglalás, Kölcsönzés:

A terméket le tudja foglalni egy későbbi időpontra. Ebben az estben a foglalásról szerződét kötünk, amiben a termékre vonatkozó adatok mellett, feltüntetjük a foglaló összegét, ami a kölcsönzési díj fele. Foglaló megfizetése nélkül nem áll módunkban terméket félretenni.

Kölcsönzés létrejötte csak szerződéskötéssel lehetséges.

A szerződésben fel kell tüntetni a vendégre, termékre, díjakra vonatkozó minden lehetséges adatot, információt. Különös figyelmet fordítva a termék állapotára és a tartozékaira.

Távozás után már reklamációt nem tudunk elfogadni.

A terméket megvenni, kölcsönözni csak a vételár vagy a kölcsönzési díj megfizetésével lehetséges.

Kaució: a Kaució összege a honlapon feltüntetésre kerül, valamint a bérleti jogviszony létrejötte előtte szóban is tájékoztatva lett a Bérlő annak összegéről. A kaució összege a bérleti szerződésen fel van tüntetve.

A megrongálódott vagy nem természetes piszkolódásból keletkezett kárt, vissza hozatalkor a Bérbeadó azt felszámítja és azt a kaucióból levonja. Az elhagyott vagy használhatatlanná vált kölcsönzött tárgy esetén, a Bérlő köteles annak beszerzési árát a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül kártérítésként kiegyenlíteni, addig a kaució megfelelő összege visszatartható. Amennyiben a kölcsönzött eszközöket nem hozzák vissza, a Bérbeadó az ügyet jogi útra tereli.

Kaució összege általánosítva:

Gyermek jelmezeknél: 5000 Ft-10.000 Ft

Felnőtt jelmezeknél: 10.000 Ft-20.000 Ft

Csizma és egyéb lábbeli: 20.000 Ft

Több termék bérlése esetén, a kaució összege egyedileg van kialakítva.

 

3. WEBSHOP

A következő feltételek vonatkoznak a vásárló által leadott minden megrendelésre, amelyet a http://www.forgatagjelmez.hu/eladok weboldalon keresztül történik.

A rendelés leadásával elfogadja az itt foglalt felhasználási feltételeket (”Feltételek”).

Rendelést csak 18. életévét betöltött, gyámság alatt nem lévő, cégként működő Magyarországon bejelentett (postakezelési/-továbbítási vállalatok kivételével) vagy állandó lakcímmel rendelkező természetes személy adhat le.

A www.forgatagjelmez.hu oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjunk a forgalomból.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre előzetes bejelentés nélkül módosítsuk ezeket a Feltételeket. Megrendelésére azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején szerepeltek.

Megrendelés menete

A Webshop menü alatt találja az eladásra kínált termékeket kategóriákban lebontva. Kategóriákon belül vannak a termékek fotóval, kódszámmal, árral és egyéb információval ellátva. Kiválasztja a megvásárolandó terméket, bejelőli a darabszámot, ruha esteében a méretet is, majd követi a program utasítását (emal cím, elérhetőségek megadása stb.) Amennyiben, bármi kérdése van a termékkel kapcsolatban, a megjegyzésnél van lehetősége érdeklődni, kérdezni. A webshop szolgáltatást kollega kezeli, nem program, így minden esetben van lehetőség kérdezni, egyeztettni stb.

Előzetsen is érdeklődhet bármely feltüntett elérhetőségeinken.

Megrendelés/a szerződés teljesítése

A Forgatag Jelmezkölcsönző a lehető leggyorsabban fogadja be és dolgozza fel a megrendeléseket, és mindent elkövet, hogy a megrendelést a kiválasztott szállítási feltételekkel eljuttassa tartózkodási címedre vagy a megadott egyéb címedre.

Amint leadtad a megrendelést, visszaigazoló e-mailt küldünk.

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva rendelésed nem tudjuk teljesíteni, azt mihamarabb tudatjuk.  Ha  ilyen megrendelés ellenértéke beérkezett hozzánk, a vonatkozó összeget ugyanazzal a fizetési móddal próbáljuk meg visszatéríteni, amely útján a kifizetés érkezett. Amennyiben valamilyen okból más megoldás szükséges, értesíteni fogunk, és megkérünk, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot.

Megrendelt termékek három kategóriában sorolhatóak:

Raktáron van, megrendelést követően 1-3 munkanapon belül teljesítjük a kézbesítést.

Megrendeléskor nincs raktáron a termék, de be tudjuk szerezni. A beszerzés idejéről a vásárlót 24-48 órán belül értesítjük. Az információ függvényében dönthet róla, hogy megerősíti a vásárlást vagy eláll tőle.

Egyedi igényeknek megfelelő vagy méretre készített terméket vásárlása esetén, a termék elkészülésnek idejéről 24-48 órán belül tájékoztatjuk a vásárlót. Az információ függvényében dönthet róla, hogy megerősíti a vásárlást vagy eláll tőle.

Fizetés, Átvétel és szállítási lehetőségek

A www.forgatagjelmez.hu oldalon  megjelenített árak tartalmazzák a törvény által előírt áfát, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját.

A megrendelt terméket ingyenes, azaz szállítási költség nélkül át tudod venni az üzletünkben:

Forgatag Jelmezkölcsönző

1146 Bp. Dózsa György út 19. földszint

Aktuális Nyitva tartásról informálódj a honlapon.

Ebben az esetben fizethetsz készpénzben, bankkártyával vagy Szabadidős Erzsébet utalvánnyal.

Szállítás igénylése esetén: utánvétes fizetés vagy bankkártyás fizetés vagy előreutalásos fizetés lehetséges.

Szállítás a GLS General Logistics Systems rendszerében történik.

Adatkezelés és egyéb információ itt található: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Szállítás esetén a szállítási költséget a megrendelő/fogyasztó fizeti.

Szállítási díj 20.000 Ft alatti vásárlás esetén egységesen 1600 Ft/csomag (függetlenül, hogy hány tételt vásárol).

20.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás díjmentes.

Amennyiben rendelésed nem tudjuk teljes egészében elküldeni, a kiegészítő szállításokhoz nem adunk hozzá újabb költséget.

Kézbesítés

Amennyiben rendelésed nem érkezik meg az ütemezett dátumon, kérjük, keress meg minket az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Személyesen: 1146 Bp. Dózsa György út 19.

Telefonon: 06 20 5541093

E-mailen:

 info@forgatgajelmez.hu

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fentebb feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő elállási nyilatkozat - mintát is.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Forgatag Kft.

Levelezési cím: 1146 Bp Dózsa György út 19.

Email: info@forgatagjelmez.hu

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………….

A fogyasztó neve: …………………………………………………………………………

A fogyasztó címe: …………………………………………………………………………

A fogyasztó email címe: …………………………………………………………………..

Kérem, hogy a vételárat a következő bankszámlaszámra utalják át:

Bankszámla tulajdonos neve: ……………………………………………………………..

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………

 

Kelt: ……………………………………………………………………………………….

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket eredeti csomagolásában, eredeti állapotában, sérülésmenetesen, használatmentesen, eredeti címkék eltávolítása nélkül, külső és belső csomagolás eltávolítása nélkül visszaküldeni.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

        

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. (pl. paróka, hajháló, harisnya, fehérnemű, álarc, maszk....)

b)      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

c)      olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére, névre szólóan készítettek

d)      olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére méretre szabtak

e)   olyan esetben, ha a megrendelt termék eredeti csomagolása sérült, vagy a megrendelt termék használatba került, és annak használata után kerül sor az elállási jog gyakorlására

 

4. Bridesmaid and more Szalon

Üzlet címe:

1146 Budapest Dózsa György út 19. emeleti szint

Nyitva tartás:

Szeptemeber1 – március 15 között

H-P 09.00-18.00

SZ 09.00-13.00

Vasárnap: Zárva

Március 15-Szeptember 1 között

H-P 09.00-17.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

Elérhetőségek:

Tel: 06 20 5541093

E-mail: bridesmaidandmore@gmail.com

 

Általános Üzleti feltételek bérlés esetén

A Bridesmaid and more Szalon üzemeltetője

Forgatag Művészeti és Rendszervező Kft

székhely: 2113 Erdőkertes Mikszáth Kálmán u.27.

adószám: 13263128-2-13

cégjegyzék szám: 01-09-726423

 

továbbiakban, mint Bérbeadó és Bérbevevő (utóbbi a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött bérleti szerződésre vonatkoznak.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződés esetleges módosításaira is. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlésre kínált termékek a www.bridesmaidandmore.hu oldalon, továbbiakban (honlapon) kódszámmal vannak ellátva, vagy ennek hiányában a termék megnevezése van feltüntetve. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált ruha, valamint az ahhoz tartozó tartozékok hiánytalanul átadásra kerülnek, Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződésben feltüntetett tartozékok mindegyikét hiánytalanul, a Szerződésben feltüntetett esetleges hibákkal együttesen átvette.


A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést a legalább a 16. életévét betöltött Bérlő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) az irányadó. A 16. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

A Szerződés tárgyait ruhák, valamint kiegészítők képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérlemények”). A Bérlő elfogadja, hogy Bérleményeket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében lehet bérelni. A Felek rögzítik, hogy a Felek a Szerződésben a Bérlemények nevét és egyéb azonosításra szolgáló adatait tünteti fel. Bérlő minden esetben személyes megtekintéssel az adott ruhának és annak tartozékainak állapotáról meggyőződik, a Szerződés aláírásával azokat kielégítőnek fogadja el.

A Bérlő a Bérleményekre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a Szerződés a Szerződő felek általi aláírásának napján készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg a Forgatag Kft-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összege a Forgatag Kft. a honlapon megadott bérlési ár fele vagy az az összeg, amit a Bérlő és Bérbeadó együttesen megállapítottak.

 

Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre nincs lehetőség.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le. Ezen két jogcselekmény nem egyidejű bekövetkeztetésére nincs lehetőség.

A Bérlő a Szerződést a jelen pontban foglaltak szerint jogosult felmondani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa fizetett Foglaló összegét felmondás esetén elveszíti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban található rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Szerződést nem mondja fel és/vagy a Bérleményeket határidőben nem veszi át. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés felmondására vis maiornak tekinthető ok miatt kerül sor.

Abban az esetben, ha a Bérbeadó mondja fel a szerződést, úgy első lépésként felajánl egy másik terméket a Bérlőnek, ha az eredeti és a felajánlott termék ára között különbség van, akkor annak megfizetésére nem kötelezi a Bérbeadó a Bérlőt. A felajánlott terméket a Bérlő nem köteles elfogadni, ebben az esetben Bérbeadó visszafizeti a Foglaló összegét és megszünteti a bérleti jogviszonyt.

A Felek megállapodnak, hogy ha bármelyik fél Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt egymás felé haladéktalanul kötelesek jelezni személyesen vagy e-mailben, vagy írásban postai úton. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Forgatag Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

A Felek a Szerződést személyesen vagy írásban tudják felmondani a Szerződésen szereplő elérhetőségeken keresztüli megkereséssel.

A Bérbeadó a Bérlemények esetén Kauciót nem kér.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérleményekben a rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező kopást, apró sérülést meghaladó kár keletkezett, a Bérbeadó jogosult a kár összegét a Bérlőtől megkövetelni

Bérlő a kárrendezésről a mindenkori hatályos rendeletek szerint számlát vagy nyugtát kap.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket csak személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja segítségével veheti át az Üzletben. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérlemények átadás-átvételét, illetve a Bérlemények állapotát a Bérlemények Bérlőnek történő átadásakor készült Szerződésben rögzítik.  A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményre vonatkozó reklamációra a szerződés megkötése után nincs lehetősége. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a Bérleményeket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.
 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy egy bérlési időszak egy hétvégére szól vagy 2-3 napra vagy a szerződés létrejötte előtt személyesen megegyezett időtartamra szól.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérleményenként a késedelmi napokkal és a Bérlemények bérleti díjával részarányos összegű késedelmi díjat köteles fizetni a Bérbeadónak.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérleményeken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást nem végezhet. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a kár összegét a Forgatag Kft-nek az Üzletben megfizetni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Forgatag Kft. a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés felek általi aláírását követően a Forgatag Kft. nem felel semmilyen, a Bérlemények által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Általános szerződéses feltételek webshopon történő vásárlás esetén:

A következő feltételek vonatkoznak a vásárló által leadott minden megrendelésre, amelyet a www.bridesmaidandmore.hu weboldalon keresztül történik.

A rendelés leadásával elfogadja az itt foglalt felhasználási feltételeket (”Feltételek”).

Rendelést csak 18. életévét betöltött, gyámság alatt nem lévő, cégként működő Magyarországon bejelentett (postakezelési/-továbbítási vállalatok kivételével) vagy állandó lakcímmel rendelkező természetes személy adhat le.

www.bridesmaidandmore.hu oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezek a termékek vagy szolgáltatások bármikor elérhetőek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjunk a forgalomból.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre előzetes bejelentés nélkül módosítsuk ezeket a Feltételeket. Megrendelésére azok a Feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején szerepeltek.

Megrendelés/a szerződés teljesítése

A Bridesmaid and more Szalon a lehető leggyorsabban fogadja be és dolgozza fel a megrendeléseket, és mindent elkövet, hogy a megrendelést a kiválasztott szállítási feltételekkel eljuttassa tartózkodási címedre vagy a megadott egyéb címedre.

Amint leadtad a megrendelést, visszaigazoló e-mailt küldünk.

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

Amennyiben valamilyen oknál fogva rendelésed nem tudjuk teljesíteni, azt mihamarabb tudatjuk.  Ha  ilyen megrendelés ellenértéke beérkezett hozzánk, a vonatkozó összeget ugyanazzal a fizetési móddal próbáljuk meg visszatéríteni, amely útján a kifizetés érkezett. Amennyiben valamilyen okból más megoldás szükséges, értesíteni fogunk, és megkérünk, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot.

Megrendelt termékek három kategóriában sorolhatóak:

Raktáron van, megrendelést követően 1-3 munkanapon belül teljesítjük a kézbesítést.

Megrendeléskor nincs raktáron a termék, de be tudjuk szerezni. A beszerzés idejéről a vásárlót 24-48 órán belül értesítjük. Az információ függvényében dönthet róla, hogy megerősíti a vásárlást vagy eláll tőle.

Egyedi igényeknek megfelelő vagy méretre készített terméket vásárlása esetén, a termék elkészülésnek idejéről 24-48 órán belül tájékoztatjuk a vásárlót. Az információ függvényében dönthet róla, hogy megerősíti a vásárlást vagy eláll tőle.

Fizetés, Átvétel és szállítási lehetőségek

A www.bridesmaidandmore.hu oldalon megjelenített  árak tartalmazzák a törvény által előírt áfát, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját.

A megrendelt terméket ingyenes, azaz szállítási költség nélkül át tudod venni az üzletünkben:

Bridesmaid and more

1146 Bp. Dózsa György út 19. emelet

Aktuális Nyitva tartásról informálódj a honlapon.

Ebben az esetben fizethetsz készpénzben, bankkártyával vagy Szabadidős Erzsébet utalvánnyal.

Szállítás igénylése esetén: utánvétes fizetés vagy bankkártyás fizetés vagy előreutalásos fizetés lehetséges.

Szállítás a GLS General Logistics Systems rendszerében történik.

Adatkezelés és egyéb információ itt található: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Szállítás esetén a szállítási költséget a megrendelő/fogyasztó fizeti.

Szállítási díj 20.000 Ft alatti vásárlás esetén egységesen 1300 Ft/csomag (függetlenül, hogy hány tételt vásárol).

20.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás díjmentes.

Amennyiben rendelésed nem tudjuk teljes egészében elküldeni, a kiegészítő szállításokhoz nem adunk hozzá újabb költséget.

Kézbesítés

Amennyiben rendelésed nem érkezik meg az ütemezett dátumon, kérjük, keress meg minket az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Személyesen: 1146 Bp. Dózsa György út 19.

Telefonon: 06 20 5541093

E-mailen: bridesmaidandmore@gmail.com

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fentebb feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a követketkező elállásinyilatkozat - mintát is.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Forgatag Kft.

Levelezési cím: 1146 Bp Dózsa György út 19.

Email: bridesmaidandmore@gmail.com

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………….

A fogyasztó neve: …………………………………………………………………………

A fogyasztó címe: …………………………………………………………………………

A fogyasztó email címe: …………………………………………………………………..

Kérem, hogy a vételárat a következő bankszámlaszámra utalják át:

Bankszámla tulajdonos neve: ……………………………………………………………..

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) …………………………

 

Kelt: ……………………………………………………………………………………….

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket eredeti csomagolásában, eredeti állapotában, sérülésmenetesen, használatmentesen, eredeti címkék eltávolítása nélkül, külső és belső csomagolás eltávolítása nélkül visszaküldeni.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.           

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a)     olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. (pl. paróka, hajháló, harisnya, fehérnemű, álarc, maszk....)

b)      olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

c)      olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére, névre szólóan készítettek

d)      olyan termék esetében, melyet kifejezetten a Fogyasztó részére méretre szabtak

e)  olyan esetben, ha a megrendelt termék eredeti csomagolása sérült, vagy a megrendelt termék használatba került, és annak használata után kerül sor az elállási jog gyakorlására